• Home
  • Blog
  • Procesmatig auditeren versus VDA 6.3

Procesmatig auditeren versus VDA 6.3

1 dec2014 0

Iedereen is er het laatste decennium roerend over eens dat de audits op een kwaliteitsmanagementsysteem, zowel intern als extern, volgens de processen van de organisatie moeten verlopen. Men gebruikt hiervoor het opgestelde procesmodel, een voorstelling van alle processen die in het managementsysteem zijn opgenomen, en stelt per proces een ‘turtle’-model op.

Dit turtle-model is een grafische weerslag van een proces, waarin de volgende zaken zijn opgenomen: input, proces, output, gebruikte methodes, infrastructuur, menselijke middelen en doelstellingen of KPI’s.  De auditor kan op deze manier het proces op een logische manier ontleden.f

Het alternatief voor de Duitse automobielfabrikanten

Wie levert aan de Duitse automobielfabrikanten, krijgt echter als extra specifieke eis voor het auditeren van zijn kernprocessen (vanaf contract tot en met levering) de VDA 6.3-norm opgelegd.

Dit ‘rode boekje’ beschrijft een methodiek om, op basis van standaardvragen en het toekennen van scores, de bovengenoemde processen te beoordelen. Dit levert op het einde een totaalscore op die aangeeft hoe goed de organisatie de eisen van VDA 6.3 heeft ingevoerd, samen met een lijst van werkpunten.

Procesmatig auditeren via de VDA 6.3

Velen stellen zich de vraag hoe de standaard vragenlijst van VDA 6.3 compatibel is met procesmatig auditeren, want dit valt op het eerste gezicht niet te rijmen.

VDA, de instantie die de norm beheert, heeft daar in de laatste versie van VDA 6.3, van 2010, een antwoord op geformuleerd.

Zij stellen voor om een audit volgens de procesmatige aanpak voor te bereiden, aan de hand van een ‘turtle’-model per proces. Daarna bepaalt de auditor per element (input tot KPI) de grootste risico’s en stelt van hieruit zijn vragen op.  Volledig procesmatig dus.

Wat de auditor dan als laatste stap van de voorbereiding nog dient te doen, is de gepaste vragen uit de VDA 6.3 vragenlijst koppelen aan de elementen uit het turtle-model en ervoor zorgen dat er per element voldoende vragen zijn gekozen.

Op de bovenstaande manier worden de VDA 6.3-audits volledig in een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem ingepast, zonder dat hiervoor extra audits nodig zijn.

Gebruik van het gezond verstand is en blijft de boodschap!

Categorie: VDA 6.3

Vond je dit artikel interessant?

Vul je e-mailadres in en krijg mijn artikels in je mailbox.

Deel dit artikel met je collega’s

Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.

Categorieën

Recente artikelen