Stap voor stap naar een organisatie die meer kwaliteit levert

Een organisatie is geen statische structuur. Als bedrijfsleider pas je je doelstellingen aan elke nieuwe situatie en probeer je steeds de meest kwalitatieve oplossing na te streven. De weg daar naartoe is niet altijd even duidelijk of evident. Ik help je om je ambities op een procesmatige manier te realiseren.

 

1. Prospectie

Tijdens een prospectieinterview analyseer ik de vraag van het management, stuur ik de ambitie eventueel bij en maak ik een zo realistisch mogelijke inschatting van de vraag. Soms ben ik een klankbord van het management die als extern expert een ander licht op de zaak kan werpen.

Of het kan gaan om:

  • het implementeren van managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.1 en VDA 6.3
  • het verbeteren of introduceren van een systeem voor procesmanagement
  • het invoeren van verbetermethodieken, zoals PDCA en 8D
  • het doorvoeren van een risicoanalyses, zoals FMEA
  • een statistische benaderingen van een situatie, zoals SPC en MSA
  • het beter beheersbaar maken van de leveranciers

2. Nulmeting en doelstelling

De consultingopdracht start met het grondig interviewen van de betrokken medewerkers om een nulmeting mogelijk te maken en doelstellingen (KPI’s) te definiëren.

3. Werkplan

Afhankelijk van de opdracht maak ik een werkplan op. Voor de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bijvoorbeeld is de eerste stap een beschrijving van alle bedrijfsprocessen. Om de doelstellingen te realiseren kunnen trainingssessies of coachingmomenten met individuele medewerkers nodig zijn.

Om je medewerkers vertrouwd te maken met een nieuwe manier van werken, ben ik voorstander van een pragmatische aanpak. Ik probeer elke opleiding praktisch en concreet te maken.

4. Meten

Zodra het werkplan afgewerkt is, is het tijd om te meten of de doelstellingen effectief behaald werden. De checkfase kan gebeuren aan de hand van een interne audit. Zijn de resultaten positief, dan is het bedrijf bijvoorbeeld klaar om een certificaat te behalen en de externe auditeur te ontvangen.

Het resultaat moet zijn dat ik mezelf overbodig maak

Ongeacht het managementsysteem dat ik implementeer of de verandering die ik help begeleiden, wil ik mij op het einde van een opdracht overbodig maken. Het werkplan is zodanig opgesteld dat je eigen medewerkers op de verschillende echelons de nieuwe of vernieuwde processen zelfstandig zullen beheersen.

Sta je voor een veranderingsproces?

Klanten getuigen

Lieven heeft een aanpak om toch soms wat droge materie op een interessante manier te brengen en heeft ook heel wat interactie met de deelnemers. Dit had als resultaat dat alle deelnemers aan de training heel enthousiast waren zodat zij de gedane kennis in de organisatie reeds met overtuiging toepassen. 

Patrick Machiels

Quality Assurance Manager Neways Cable & Wire Solutions B.V.