Wat is de ISO 9001 standaard?

ISO 9001 is een internationaal verspreid procesmodel voor kwaliteitsmanagement. Het wordt opgesteld door de ISO in Geneve.

Een externe audit bepaalt of een organisatie aan de standaard voldoet en bijgevolg het ISO 9001-certificaat verdient. Vanaf dat ogenblik mag het bedrijf het certificaat gebruiken in zijn communicatie omdat het op een vooraf uitgetekende en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doet.

Doel van ISO 9001

Het doel van de standaard is het verhogen van de klantentevredenheid. Niet alleen door te voldoen aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst maar ook aan de eisen en wensen van de klanten.

Voordelen van ISO 9001

 • door het nagaan hoe we je bestaande bedrijfsprocessen kunnen afstemmen op de standaard
 • door het opstellen en begeleiden van een werkplan voorafgaand aan de externe audit
 • door je bedrijfsprocessen te beschrijven en ervoor te zorgen dat ze meetbaar zijn
 • door je medewerkers op elk niveau te leren werken volgens de eisen van ISO 9001
 • via interne audits om na te gaan of de tijd rijp is om de ISO 9001-screening met succes te doorstaan
 • Resultaat: Je bedrijf is in constante verbetering

Basiseisen van ISO 9001

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en bekend zijn bij alle medewerkers. Het bedrijf moet bovendien de bedrijfsprocessen in kaart brengen, ze beheersen en dit kunnen aantonen. 

Hoe ik je begeleid om het ISO 9001 certificaat te behalen

 • nagaan hoe we je bestaande bedrijfsprocessen kunnen afstemmen op de standaard
 • het opstellen en begeleiden van een werkplan voorafgaand aan de externe audit
 • je bedrijfsprocessen beschrijven en zorgen dat ze meetbaar zijn
 • je medewerkers op elk niveau leren werken volgens de eisen van ISO 9001
 • interne audits uitvoeren om na te gaan of de tijd rijp is om de ISO 9001-screening met succes te doorstaan 

Wil je nagaan of ik je kan helpen om je bedrijfsdoel te realiseren?

Maak een afspraak

Klanten getuigen

Lieven staat dicht bij de praktijk, een geeft hij de opleiding, met kennis van zaken, op een manier die de mensen aanspreekt. Zo gebruikt hij vele voorbeelden en laat hij de mensen tijdens de opleiding bezig zijn, via oefeningen en interactie, geen acht uur theoretische opleiding.

Twan Relouw

Hire Manager bij Neways Advanced Applications