Wat is de VDA 6.3-norm?

De VDA 6.3-norm werd ontwikkeld door de Duitse automobielsector om hun leveranciers naar waarde te kunnen schatten. Het is een uitstekende norm, specifiek gericht op het uitvoeren van procesaudits.

Doel van VDA 6.3

Deze standaard kan door elke organisatie gebruikt worden om de eigen processen te screenen of als evaluatiemaatstaf voor potentiële en bestaande toeleveranciers.

VDA 6.3 wordt gebruikt om te meten in hoeverre een potentiele leverancier in staat is de gewenste kwaliteit te leveren of na te gaan hoe bestaande leveranciers aan de verbetering van hun kwaliteit blijven werken. 

Voordelen van VDA 6.3

  • handig instrument op weg naar het behalen van een ISO/TS 16949-certificaat
  • maakt vergelijken van resultaten tussen verschillende afdelingen mogelijk
  • toont aan waar de zwakke schakels in een proces zich bevinden
  • legt potentiële risico’s bloot, zodat er kan aan gewerkt worden
  • perfecte analyse met het oog op verbeteracties
  • mogelijkheid om leveranciers te analyseren

Hoe ik je begeleid je bedrijfsprocessen aan VDA 6.3 aan te passen

  • door het opstellen en begeleiden van een werkplan om conform VDA 6.3 te kunnen werken
  • door je medewerkers op elk niveau te leren werken volgens de eisen van VDA 6.3
  • door het uitvoeren van de interne audit zelf

Wil je nagaan of ik je kan helpen om je bedrijfsdoel te realiseren?

Maak een afspraak

Klanten getuigen

De aanpak die Lieven hanteert helpt ons als organisatie ook vooruit. Hij is niet de consultant die de organisatie binnenkomt en vertelt hoe het moet, maar hij helpt ons ook praktisch om zaken uit te werken en deze ons nadien eigen te maken.

Marc Lauwers

SHE Manager & SHEQ Coordinator bij EVAL Europe NV