“Toezien op kwaliteit, is toezien op de gezondheid van heel de onderneming”

Het toezicht op de kwaliteit van producten, diensten en processen werd tot niet zo lang geleden omschreven als ‘kwaliteitsmanagement’. Die vlag dekt nog steeds de lading, al stel ik vast dat kwaliteitsmanagement en algemeen management vandaag vaak synoniem zijn van elkaar. En dat is zeer terecht aangezien het de belangrijkste opdracht is van een managementteam, en bij uitbreiding van alle medewerkers van een onderneming, om ervoor te zorgen dat de corebusiness kwalitatief is. Alleen zo zijn klanten tevreden en bewaren ze hun vertrouwen. Toezien op kwaliteit, is bijgevolg toezien op de gezondheid van heel de onderneming en die visie spreekt mij enorm aan.

Toevallig een passie

Er zijn veel toegangen tot de kwaliteitsdienst. Ik vond de deur via mijn eerste job als ingenieur elektromechanica bij Ford New Holland. Omdat de lasersnijmachine die ik voorafgaand aan de aankoop moest testen te licht woog in de concurrentie met het exemplaar dat mijn collega moest doorlichten, ging de job van projectleider naar hem. Ik mocht op de kwaliteitsdienst beginnen. Ik leerde daar niet alleen mijn echtgenote kennen maar ook een bijzonder boeiende en allesomvattende wereld, waar ik mij tot op vandaag met veel plezier in vastbijt.

Keep it short and simple

Mijn prille ervaring kwam van pas voor de opstart en de begeleiding van kwaliteitsdiensten en -systemen in tal van ondernemingen waar ik intussen aan de slag was. Eerst in loondienst en sinds 2012 als zelfstandig consultant, trainer en interim-manager. De vragen waarvoor bedrijven mijn hulp inroepen zijn zeer uiteenlopend maar in mijn antwoorden valt beslist een rode draad te trekken.

Ik hou van het KISS-principe, Keep it short and simple. Ook al zijn de processen die ik implementeer of optimaliseer niet altijd even toegankelijk, ik maak er een erezaak van om ze voor elk echelon van een onderneming op een bevattelijke manier te vertalen. Een organisatie maak je immers niet beter door passe-partout-oplossing op te leggen, wel met een hands-on aanpak waarbij alle belanghebbenden zich aangesproken voelen.

Lieven Snauwaert,
zaakvoerder

Maak een afspraak

Klanten getuigen

Lieven staat dicht bij de praktijk, een geeft hij de opleiding, met kennis van zaken, op een manier die de mensen aanspreekt. Zo gebruikt hij vele voorbeelden en laat hij de mensen tijdens de opleiding bezig zijn, via oefeningen en interactie, geen acht uur theoretische opleiding.

Twan Relouw

Hire Manager bij Neways Advanced Applications